کارمزد

ارزپال از زمان آغاز فعالیت تاکنون، همواره سعی کرده است تا مناسب‌ترین نرخ کارمزد را به کاربران خود ارائه دهد. ازجمله اقدامات ارزپال به‌منظور به‌صرفه‌‌بودن و کاهش میزان کارمزدها می‌توان به‌ این‌ها اشاره کرد. شایان ذکر است ارزپال ذی‌نفع کارمزد برداشت تتر و تومان نیست. ۱- کاهش پلکانی‌کارمزد باتوجه‌به سطح کاربری ۲- کارمزد رایگان مبدل ارزپال ۳- کارمزد رایگان واریز و انتقال بانکی ۴- کارمزد ۰.35درصد بازار ایران

سطح کاربری

 

وضعیت
پاداش معرف
کارمزد معاملات
حجم معاملات 30 روز گذشته سطح